Polityka prywatności

DANE OSOBOWE W SKLEPIE INTERNETOWYM


1. Administratorem danych osobowych Usługobiorców/Klientów zbieranych za pośrednictwem Sklepu Internetowego jest Sprzedawca.
2. Dane osobowe Usługobiorców/Klientów zbierane przez administratora za pośrednictwem Sklepu Internetowego zbierane są - zgodnie z wolą Usługobiorcy/Klienta - w celu realizacji Umowy Sprzedaży lub umowy o świadczenie Usługi Elektronicznej.
3. Możliwi odbiorcy danych osobowych Klientów Sklepu Internetowego:
3.1. W przypadku Klienta, który korzysta w Sklepie Internetowym ze sposobu dostawy przesyłką kurierską, Administrator udostępnia zebrane dane osobowe Klienta wybranemu przewoźnikowi lub pośrednikowi realizującemu przesyłki na zlecenie Administratora.
3.2. W przypadku Klienta, który korzysta w Sklepie Internetowym ze sposobu płatności elektronicznych Administrator udostępnia zebrane dane osobowe Klienta, wybranemu podmiotowi obsługującemu powyższe płatności w Sklepie Internetowym.
4. Usługobiorca/Klient ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania. Żądanie w tym zakresie może zostać złożone na przykład:
4.1 pisemnie na adres: ul. Graniczna 78, 44-178 Przyszowice
4.2 w formie elektronicznej za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: sklep@pol-ar.pl
5. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, aczkolwiek niepodanie wskazanych w Regulaminie danych osobowych niezbędnych do zawarcia Umowy Sprzedaży lub umowy o świadczenie Usługi Elektronicznej skutkuje brakiem możliwości zawarcia tejże umowy. Dane niezbędne do zawarcia Umowy Sprzedaży lub umowy o świadczenie Usługi Elektronicznej wskazane są także każdorazowo na stronie internetowej Sklepu Internetowego przed zawarciem danej umowy.

 

 

PLIKI "COOKIES"

 

 

1. Sklep Usługodawcy używa plików „cookies”. Brak zmiany po stronie Usługobiorcy ustawień przeglądarki jest równoznaczny z wyrażeniem zgody na ich użycie.

2. Instalacja plików „cookies” jest konieczna do prawidłowego świadczenia usług w Sklepie. W plikach „cookies" znajdują się informacje niezbędne do prawidłowego funkcjonowania Sklepu, w szczególności tych wymagających autoryzacji.

3. W ramach Sklepu stosowane są trzy rodzaje plików „cookies”: „sesyjne”, „stałe” oraz „analityczne”.

4. „Cookies” „sesyjne” są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Usługobiorcy do czasu wylogowania (opuszczenia Sklepu).

5. „Stałe” pliki „cookies” przechowywane są w urządzeniu końcowym Usługobiorcy przez czas określony w parametrach plików „cookies” lub do czasu ich usunięcia przez Usługobiorcę.

6. „Cookies” „analityczne” umożliwiają lepsze poznanie sposobu interakcji Usługobiorcy w zakresie zawartości Sklepu, lepiej zorganizować jego układ. “Analityczne” „cookies” gromadzą informacje o sposobie korzystania ze Sklepu przez Usługobiorcę, typie strony, z jakiej Usługobiorca został przekierowany, oraz liczbie odwiedzin i czasie wizyty Usługobiorcy na stronie Sklepu. Informacje te nie rejestrują konkretnych danych osobowych Usługobiorcy, lecz służą do opracowania statystyk korzystania ze Sklepu.

7. Usługobiorca ma prawo zadecydowania w zakresie dostępu plików „cookies” do swojego komputera poprzez ich uprzedni wybór w oknie swojej przeglądarki. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików „cookies” dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej).

 

OBOWIĄZEK INFORMACYJNY

 

            W związku z obowiązkiem informacyjny, określonym w art. 14. Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) – dalej „RODO”, mając na uwadze fakt Pani/Pana dotychczasowego współdziałania ze sklepem Pol.ar oraz fakt zgromadzenia w jego toku Pani/Pana danych osobowych (obejmując dane kontaktowe), a nadto szanując Pani/Pana prywatność oraz dbając o to, aby wiedział(a) Pan(i), kto i w jaki sposób przetwarza Pani/Pana dane osobowe, przedstawiamy poniżej informacje, które pomogą Pani/Panu powyższe okoliczności ustalić i bliżej wyjaśnić:

 

 1. Administratorem danych osobowych jest Pol.ar Rafał Dobrzyński z siedzibą w Przyszowicach przy ul. Granicznej 78, o numerze NIP 9691615630 zwane dalej „Administratorem Danych”. Może się Pani/Pan skontaktować z Administratorem Danych w sprawie ochrony danych osobowych na wskazany wyżej adres jego siedziby, a dodatkowo pisząc na adres e-mail: sklep@pol-ar.pl.

 

 1. Podstawę prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych stanowi prawnie uzasadniony interes Administratora Danych (art. 6 ust. 1 lit. RODO) w postaci zawierania i wykonywania przez Administratora Danych umów ze swoimi klientami, prowadzenia korespondencji.

 

 1. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są wyłącznie w następujących celach:
 • świadczenia usługi prowadzenia konta Użytkownika w sklepie Pol.ar oraz udostępnienia Internetowego Systemu Zamawiania za pośrednictwem strony internetowej www.pol-ar.pl. Podstawą prawną przetwarzania danych jest wykonanie umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO),
 • sprzedaży produktów oferowanych przez sklep -  podstawą prawną przetwarzania danych jest wykonanie umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO), 
 • marketingowych – podstawą prawną przetwarzania danych jest prawnie uzasadniony interes sklepu– marketing własnych produktów i usług (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), 
 • rozpatrzenia reklamacji, dochodzenia i obrony w razie zaistnienia wzajemnych roszczeń - podstawą prawną przetwarzania danych jest prawnie uzasadniony interes sklepu– (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), 
 • wysyłki informacji handlowych drogą elektroniczną "newsletter" -  wyłącznie w przypadku wyrażenia zgody przez Użytkownika. Podstawą prawną przetwarzania danych jest zgoda Klienta (art. 6 ust. 1 lit. b RODO), 
 1. Podane przez Panią/Pana danych jest dobrowolne, lecz konieczne do zawarcia umowy ze sklepem.

 

 1. Podmiotami przetwarzającymi dane osobowe (zapewniającymi szczególne usługi w niezbędne do realizacji transakcji zawieranych z klientami) będą:
 • podmioty dostarczające i wspierające systemy teleinformatyczne sklepu w celu obsługi strony Pol-ar.pl oraz podmioty świadczące usługi związane z bieżącą działalnością sklepu (m.in Ceneo.pl Sp. z o. o) 
 • podmioty świadczące usługi magazynowania i dostawy produktów – na mocy stosownych umów powierzenia przetwarzania danych osobowych oraz
 • Bluemedia S.A - podmiot świadczący usługi płatności on-line.

 

 1. Ma Pani/Pan prawo do wglądu do tych danych osobowych, ich zmiany, ograniczenia przetwarzania, żądania przeniesienia danych oraz wnioskowania o ich usunięcie.

 

 

Zaloguj się
Nie pamiętasz hasła? Zarejestruj się
Waluty
więcej więcej
do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl